Home > Academisch Netwerk Slaapgeneeskunde opgericht

Academisch Netwerk Slaapgeneeskunde opgericht

jun 2, 2016 | Maregio

Maastricht UMC+, het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe en CIRO, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen, gaan een voor Nederland unieke samenwerking aan op het gebied van de slaapgeneeskunde onder de naam Academisch Netwerk Slaapgeneeskunde. Een concrete uiting hiervan is een spreekuur ‘slaapstoornissen bij kinderen’ – door slaapexperts van Kempenhaeghe in het Maastricht UMC+ – dat vooruitlopend op de formele bevestiging van de samenwerking al van start is gegaan.


Maastricht UMC+, het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe en CIRO, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen, gaan een voor Nederland unieke samenwerking aan op het gebied van de slaapgeneeskunde onder de naam Academisch Netwerk Slaapgeneeskunde. Een concrete uiting hiervan is een spreekuur ‘slaapstoornissen bij kinderen’ – door slaapexperts van Kempenhaeghe in het Maastricht UMC+ – dat vooruitlopend op de formele bevestiging van de samenwerking al van start is gegaan.

Chronische slaapstoornissen komen zeer frequent voor – naar schatting bij 10 tot 20% van de bevolking – en zijn een complicatie bij tal van aandoeningen. Dr. M. Sastry, medisch coördinator van het Academisch Slaapcentrum CIRO: “Slaapstoornissen hebben een behoorlijke impact op diverse medische aandoeningen. Dit betreft onder andere hypertensie (te hoge bloeddruk), hartziektes, beroerte, diabetes, depressie en epilepsie. Slaapstoornissen hebben bij jong en oud grote gevolgen op het functioneren overdag, op de rijvaardigheid en op de arbeidsveiligheid.”

Meer dan slaapapneu
Er is een brede variatie van klinieken in Nederland die gespecialiseerd zijn in slaapstoornissen. Soms bieden ze slechts een beperkt gedeelte van het brede spectrum van diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen. Veruit de meeste klinieken voor de slaapgeneeskunde richten zich hoofdzakelijk op het slaapapneusyndroom (waarbij er sprake is van ademstilstanden in de slaap). In een beperkt aantal slaapcentra kunnen alle slaapstoornissen worden behandeld. In totaal zijn er zo’n tachtig goed omschreven slaapstoornissen bekend. Vaak komen slaapstoornissen in combinatie voor. Slaapstoornissen vragen om een multidisciplinaire aanpak, niet alleen voor diagnostiek en behandeling ervan, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Winst voor patiënt, onderwijs en onderzoek
Door de samenwerking van Maastricht UMC+, Kempenhaeghe en CIRO worden kennis en vaardigheden op het gebied van slaapstoornissen gebundeld. Het Academisch Netwerk Slaapgeneeskunde levert winst op voor de patiënt, voor onderzoek en onderwijs. Het netwerk schept kansen voor structurele kennisoverdracht, bijvoorbeeld in het opleidingsaanbod voor medisch specialisten en in diverse onderwijstrajecten.

De initiatiefnemers van het eerste uur, de hoogleraren Pevernagie en Wouters, lichten het belang van het nieuwe Academisch Netwerk Slaapgeneeskunde toe. Prof. dr. M. Wouters, longarts Maastricht UMC+ en voorzitter raad van bestuur CIRO: “De bundeling aan kennis door deze samenwerking geeft Zuidoost-Nederland een uniek expertisecentrum met betrekking tot slaapstoornissen in Europa en garandeert topzorg voor elke patiënt met slaapgerelateerde aandoeningen. Deze regionale samenwerking is een verdere verankering van long- en ademhalingsaandoeningen in het academisch zorg- en onderzoeksprofiel van Maastricht UMC+.” Prof.dr. Dirk Pevernagie, longarts en medisch hoofd Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe: “Patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars worden in toenemende mate geconfronteerd met vraagstukken op het gebied van slaap en slaapstoornissen. De samenwerking opent nieuwe perspectieven op het vlak van innovatie en kwaliteitsverbetering in de zorg, onder meer door wetenschappelijke verdieping en professionele opleiding.”