Home > Protestactie tegen Holi Fusion Festival

Protestactie tegen Holi Fusion Festival

sep 7, 2016 | Maregio

Actiegroep Holi is geen Houseparty organiseert op zaterdag 10 september een protestactie tegen culturele kaping van Holi door het Holi Fusion Festival op De Griend Park in Maastricht. Het festival pleegt culturele kaping van het Hindoefeest Holi door het spirituele lentefeest te verplaatsen naar de zomer.


Actiegroep Holi is geen Houseparty organiseert op zaterdag 10 september een protestactie tegen culturele kaping van Holi door het Holi Fusion Festival op De Griend Park in Maastricht. Het festival pleegt culturele kaping van het Hindoefeest Holi door het spirituele lentefeest te verplaatsen naar de zomer.

Tijdens de actie zullen leden van de actiegroep bezoekers van het festival benaderen om hen bewust te maken van de bezwaren die leven in de Hindoegemeenschap. In aanloop naar het protest heeft de actiegroep een open brief geschreven aan de bezoekers van het festival, waarin ze worden opgeroepen de voorgestelde oplossing te steunen met het statement: “Respect = Make Holi Fusion Color Fusion!”. Door de naam te wijzigen van Holi Fusion Festival naar Color Fusion Festival wordt recht gedaan aan het concept van het festival en het oorspronkelijke lentefeest van Holi in haar waarde gelaten. De brief is te vinden op de website: www.actiegroepholi.nl . De brief is ook onderaan dit bericht toegevoegd.

De actiegroep protesteerde al eerder tegen het Holi Fusion Festival op 20 augustus in Eindhoven. Daar verzamelde de actiegroep in 1 uur 70 foto’s van meer dan 170 bezoekers die hun steun toonden voor de actie. Klik hier om de fotoserie van 20 augustus te bekijken.

Actiegroep Holi is geen Houseparty voert sinds 2015 campagne tegen culturele kaping van Holi en wordt inmiddels door meer dan 40 Hindoe-organisaties gesteund.

OPEN BRIEF AAN BEZOEKERS VAN HET HOLI FUSION FESTIVAL

Beste bezoeker van het Holi Fusion Festival,

Op 10 september staat een feestelijk evenement in jouw agenda. Je krijgt volgens de organisator de kans om een exotische Indiase ervaring te beleven en kennis te maken met het kleurrijke Holi feest. Wij zijn er ook bij die dag, niet om te feesten, maar om te protesteren.

Je zult je wel afvragen…

Wat is er aan de hand? Het Holi Fusion Festival (HFF) pleegt culturele kaping door Holi, een Hindoe feestdag die verbonden is aan de lente, uit haar oorspronkelijke context te halen en de betekenis te veranderen naar een house festival in de zomer. Dit wordt ook wel culturele kaping genoemd en wordt door vele Hindoes als beledigend ervaren.

Holi is namelijk geen Houseparty!

Wat is Holi dan wel? Het gekleurd poeder is het bekendste element van Holi, maar het is veel meer dan dat. Holi is een spiritueel feest en één van de belangrijkste hoogtijdagen voor Hindoes. Het wordt beschouwd als nieuwjaarsfeest en viert het begin van de lente. Dit wordt onder andere gedaan met gebedsrituelen door Hindoe priesters, de Holika verbranding en chautal muziek. Hindoes over de hele wereld vieren Holi in de lente, in 2016 viel Holi op 23 maart. In de lenteperiode organiseren Hindoes door heel Nederland Holi vieringen die gratis en voor iedereen toegankelijk zijn.

Nu verplaatst HFF Holi naar de zomer.

Wat is het probleem precies? Door Holi vanwege het weer te verplaatsen naar de zomer en te vieren als een festival met alleen gekleurd poeder, wordt het gedachtegoed van Holi als spiritueel lentefeest geweld aangedaan. Je kunt het vergelijken met het optuigen van kerstbomen in de zomer en dat als Kerstmis te promoten; of 5 mei te verplaatsen naar augustus en dat Bevrijdingsdag te noemen. Deze vieringen hebben totaal geen verband met de cultuur-historische context.

Wij willen respect voor Holi als lentefeest.

Wat is dan de oplossing? Wij hebben het voorstel bij HFF neergelegd om de naam te wijzigen naar “Color Fusion Festival”. Deze titel doet recht aan het festivalconcept en laat het cultureel erfgoed van Holi in haar waarde. De naam moet gewijzigd worden en in de communicatie moet de verbinding met Holi verbroken worden. De invulling van het festival kan precies hetzelfde blijven, omdat het op het gekleurd poeder na niets met Holi te maken heeft.

Simpel toch!

Wat is de reactie van HFF? HFF is op de hoogte van onze bezwaren, maar weigerde ondanks onze verschillende contactpogingen met ons in gesprek te gaan. Inmiddels heeft een belangrijke sponsor van hen, NXP, aangeboden een gesprek te faciliteren in oktober. Wij hebben dit aanbod aangenomen en hopen dat het resultaat van dit gesprek een akkoord tot naamswijziging is.

Jij kunt ons helpen!

Wat kan jij doen? Jij kunt de liefde, respect en gelijkwaardigheid die HFF promoot in praktijk brengen door onze bezwaren serieus te nemen en de oplossing te steunen. Jij kunt NXP en HFF verzoeken de naamswijziging door te voeren met de oproep “Make Holi Fusion Color Fusion!”. Op 10 september staan we tussen 15.00 en 16.30 voor de deur van het festival om foto’s te maken van bezoekers die onze oplossing steunen. Deze foto’s zullen we aanbieden aan zowel NXP als HFF.

En als je echt Holi wilt vieren…

Hoe kan je dat doen? Mocht je Holi willen vieren, dan nodigen wij je van harte uit om in maart 2017 deel te nemen aan één van de vele Holi vieringen die zullen plaats vinden. Deze vieringen blijven trouw aan de waarden van Holi als lentefeest en zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Meer informatie hierover kan je vinden op www.actiegroepholi.nl

Bedankt voor jouw aandacht!