Home > D66 Stemtent : Meepraten over begroting

D66 Stemtent : Meepraten over begroting

okt 3, 2016 | Maregio

Inwoners van Maastricht vinden dat er meer geïnvesteerd zou moeten worden in onderwijs en het vergroten van de werkgelegenheid en dat eventueel bezuinigd kan worden op verkeer en op de gemeentelijke bijdragen aan evenementen.


Inwoners van Maastricht vinden dat er meer geïnvesteerd zou moeten worden in onderwijs en het vergroten van de werkgelegenheid en dat eventueel bezuinigd kan worden op verkeer en op de gemeentelijke bijdragen aan evenementen. 

Dat bleek afgelopen zaterdag tijden de D66 Stemtent op Plein 1992. Omdat de komende weken de gemeentelijke begroting op de agenda staat, wil de fractie weten waar mensen meer of juist minder geld aan willen besteden. 

Het blijkt dat mensen wel ideeën hebben waar meer geld aan besteed zou moeten worden, maar dat het een stuk lastiger wordt als ze moeten aangeven waar dan op bezuinigd zou moeten worden. Bijna niemand voelt er iets voor de lokale belastingen te verhogen. Naast het investeren in onderwijs, vinden de gesprekspartners het stimuleren van de werkgelegenheid en het op peil houden van uitkeringen het belangrijkste. Ook vinden een aantal mensen dat er meer mogelijkheden moeten komen voor jeugd, vooral voor jongeren die opgroeien in armoede. “Je mag van mensen met een uitkering ook een tegenprestatie verwachten. Bijvoorbeeld dat ze zich inzetten in de mantelzorg of iets doen met eenzame mensen. Dan sla je twee vliegen in één klap” , stelde één van de ondervraagden voor. 

Als er bezuinigd zou moeten worden, dan werd verkeer het meest genoemd. Daarnaast zou de gemeente eventueel kunnen bezuinigen op haar financiële bijdragen aan evenementen.