Home > Hoe krijg je de beste hulp?

Hoe krijg je de beste hulp?

feb 9, 2017 | Maregio

Het Buurtzorg/Meldpunt barst uit haar voegen. Dit concludeert de Stichting Samen Onbeperkt  die medio vorig jaar een samenwerking is aangegaan met het Buurtloket 6211 in de binnenstad van Maastricht. Sinds de start van het initiatief hebben 71 mensen het Meldpunt bezocht met vragen over zorg en welzijn. Velen van hen komen nu met grote regelmaat terug. Wat is de idee achter dit overweldigende succes?


Het Buurtzorg/Meldpunt barst uit haar voegen. Dit concludeert de Stichting Samen Onbeperkt  die medio vorig jaar een samenwerking is aangegaan met het Buurtloket 6211 in de binnenstad van Maastricht. Sinds de start van het initiatief hebben 71 mensen het Meldpunt bezocht met vragen over zorg en welzijn. Velen van hen komen nu met grote regelmaat terug. Wat is de idee achter dit overweldigende succes? 

Ervaringsdeskundigen

Bij het Meldpunt werkt een team van 9 vrijwilligers. Mensen met zelf een beperking die zich met hart en ziel inzetten om anderen te helpen. Door alle tijd te kunnen nemen en eigen ervaringen te delen, kan de ervaringsdeskundige dieper in gesprek gaan en krijgt hierdoor meer binding met de mensen. Het kan gaan over huishoudelijke hulp, uitkering of huisvesting. Vaak blijkt er echter een complex van vragen te zijn met veel emotie. 

Onafhankelijk

Het Meldpunt hecht grote waarde aan haar onafhankelijkheid. Geen wettelijke verplichtingen, geen protocollen en geen winstbejag . Hierdoor is het Meldpunt vrij in haar adviezen en kan hulp geven bij het maken van bezwaar. Peter Vrehen:  “We helpen in het belang van de cliënt”. 

Samenwerking met gelijkgestemden

Het initiatief is tot stand gekomen met het Buurtloket 6211 in de binnenstad van Maastricht. Een ongecompliceerde samenwerking  van twee gelijkgestemden met maar één doel: Iets betekenen voor mensen in de buurt! De samenwerking heeft geleid tot een wisselwerking van tal van  buurtactiviteiten. Buurtbewoners kunnen onder andere  deelnemen aan de twee-wekelijkse soepterrine.   

Iedereen kan meedoen

De gemeente heeft participatie en dagbesteding hoog in het vaandel staan. Waar andere loketten louter informatie verstrekken zet het Meldpunt haar deuren wijd open. Mensen die bij het Meldpunt binnen komen worden geholpen met hun vragen. Het is daarnaast een vrije keuze om aan activiteiten deel te nemen en anderen te ontmoeten in een gezellige sfeer. 

Overleg met gemeente

De Stichting Samen Onbeperkt en het Buurtloket 6211 gaan binnenkort met de gemeente in gesprek over de vraag hoe dit initiatief verder uit te bouwen naar een openbare en toegankelijke dagbesteding.