Home > Kritiek Rekenkamer Maastricht op besluitvorming en informatievoorziening over kosten Geusseltbad

Kritiek Rekenkamer Maastricht op besluitvorming en informatievoorziening over kosten Geusseltbad

feb 28, 2018 | Maregio

In mei 2013 werd het Geusseltbad feestelijk in gebruik genomen. In de jaren daarna werd echter duidelijk dat de bouw van het zwembad ca. €8 miljoen duurder was geworden dan oorspronkelijk geraamd in 2012. Ook moest de exploitatiebegroting in de afgelopen jaren meermalen worden opgehoogd. De hogere kosten en het exploitatietekort, en de vraag of de exploitatie voor de komende jaren wel goed is begroot, waren voor de Rekenkamer Maastricht aanleiding om in 2017 een onderzoek te starten.


In mei 2013 werd het Geusseltbad feestelijk in gebruik genomen. In de jaren daarna werd echter duidelijk dat de bouw van het zwembad ca. €8 miljoen duurder was geworden dan oorspronkelijk geraamd in 2012. Ook moest de exploitatiebegroting in de afgelopen jaren meermalen worden opgehoogd. De hogere kosten en het exploitatietekort, en de vraag of de exploitatie voor de komende jaren wel goed is begroot, waren voor de Rekenkamer Maastricht aanleiding om in 2017 een onderzoek te starten.

 

Het onderzoek laat zien dat de risico’s en onzekerheden die samenhangen met de bouw en exploitatie van het Geusseltbad vooraf weliswaar globaal zijn geïdentificeerd, maar dat deze niet zijn voorzien van een prijskaartje. Of werden opgenomen in de projectbegroting. Dat had wel gemoeten volgens de rekenkamer, ook richting de gemeenteraad, toen die over de bouw moest besluiten. Met name wat betreft de exploitatierisico’s (onderhoudslasten en horeca-inkomsten) was dat nodig geweest.

 

De rekenkamer concludeert daarnaast dat de raad de afgelopen jaren niet goed is geïnformeerd over de totale integrale lasten van het Geusseltbad voor de gemeente. De exploitatierekeningen van het Geusseltbad geven geen volledig en juist beeld van de daadwerkelijke exploitatielasten voor de gemeente. Ook relatief recent (medio 2017) is de raad nog steeds niet integraal geïnformeerd over de totale gemeentelijke lasten van het Geusseltbad.

 

Door de nadruk op lage c.q. sociale tarieven in de politiek leidt elke tegenvaller feitelijk tot ofwel interen op de reserve, ofwel een hogere gemeentelijke bijdrage. Het gevolg is dat onder gelijkblijvende omstandigheden de totale lasten voor de gemeente Maastricht voor de jaren 2017 tot en met 2020 ca. €2,7 miljoen per jaar zullen bedragen, hetgeen ca. €1,3 miljoen hoger is dan oorspronkelijk in 2012 geraamd bij de besluitvorming over de bouw en exploitatie van het zwembad.