Home > Universiteit Maastricht treedt toe tot Einstein Telescope Coalitie

Universiteit Maastricht treedt toe tot Einstein Telescope Coalitie

sep 14, 2018 | Maregio

De Universiteit Maastricht is officieel toegetreden tot de Einstein Telescope Coalitie van Nikhef en KU Leuven; een samenwerkingsverband dat gaat onderzoeken wat de wetenschappelijke en technologische mogelijkheden zijn om de Einstein Telescope te vestigen in de grensregio rond Zuid-Limburg.


De Universiteit Maastricht is officieel toegetreden tot de Einstein Telescope Coalitie van Nikhef en KU Leuven; een samenwerkingsverband dat gaat onderzoeken wat de wetenschappelijke en technologische mogelijkheden zijn om de Einstein Telescope te vestigen in de grensregio rond Zuid-Limburg.

Prof. dr. Martin Paul, voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, ondertekende donderdag 13 september een overeenkomst om de UM-deelname te formaliseren. De ondertekening vond plaats tijdens de Einstein Telescope bijeenkomst in Maastricht, waar naast de Universiteit Maastricht ook de andere partneruniversiteiten tekenden: RWTH Aachen, UCL Louvain, Hasselt, Gent, Antwerpen, VUB Brussel, ULB Brussel, Liège en Hamburg de overeenkomst ondertekenden.

Om deze regio optimaal te positioneren als mogelijke kandidaat voor de bouw en exploitatie van de Einstein Telescope wordt in internationaal verband een state of the art prototype, de ET Pathfinder, in Zuid-Limburg ontwikkeld. De ET Pathfinder is een waardevolle infrastructuur voor verder onderzoek naar zwaartekrachtgolven en de technologie om deze te detecteren. Inmiddels is er een Interregsubsidie toegezegd voor deze ET Pathfinder en heeft ook de Provincie Limburg besloten tot een bijdrage.

“Deze ontwikkelingen zijn een enorme stimulans voor onze Faculty of Science and Engineering. In deze faculteit willen we onze STEM- (Science, Technology, Engineering en Mathematics) activiteiten verder uitbouwen en daarmee ook onze onderzoeksgroep fundamentele natuurkunde door ontwikkelen. Deze vakgroep doet onder meer onderzoek naar zwaartekrachtgolven”, aldus Martin Paul. “Onze Faculty of Science and Engineering zal in de komende jaren vanuit de onderzoeksgroep Fundamentele Natuurkunde bijdragen in de oprichting van een Institute for Gravitational Research. Dit instituut zal open staan voor Nikhef partners en voor andere stakeholders. Een geweldige kans voor Nederland, Limburg, Maastricht en de UM.”