Home > Stad in gesprek 2018 op woensdag 19 september bij de Groene Loper

Stad in gesprek 2018 op woensdag 19 september bij de Groene Loper

sep 17, 2018 | Maregio

De kunstinstallatie Come in / outside strijkt de komende weken neer op verschillende plekken in Maastricht

De kunstinstallatie Come in / outside strijkt de komende weken neer op verschillende plekken in Maastricht.

Come in / outside is een bijzondere ontmoetingsplek die de inwoners van Maastricht wil inspireren om met elkaar, een-op‐een, in gesprek te gaan over kunst en cultuur(beleving) in de stad.

Van Eyck Mirror, het projectbureau van de Van Eyck, leidt in samenwerking met Stichting Tout Maastricht de gesprekken in goede banen. De ideeën en onderwerpen die ter sprake komen worden verzameld en vervolgens tijdens een Stadsarena gepresenteerd en bediscussieerd.

Deze Stadsarena zal plaatsvinden op woensdag 3 oktober en heeft tot doel om gedachte‐uitwisseling te stimuleren, een gelijkwaardige relatie tussen de verschillende partijen op te bouwen en wederkerigheid te bevorderen.

De combinatie van de kunstinstallatie Come in / outside en de Stadsarena vormt een nieuwe modus operandi die op deze manier getoetst en na afloop overhandigd zal worden aan de Gemeente Maastricht. De gemeente zal deze nieuwe aanpak als instrument kunnen inzetten om de dialoog met de stad en haar inwoners in de toekomst te continueren.

Kunstliefhebber, (cultuur)beleidsmaker, kunstenaar of anderszins cultural minded? Heb je een goed artistiek idee of een plan voor kunst en cultuur in de stad? Treed dan binnen in Come in / outside.

Iedereen is welkom om de installatie Come in / outside te betreden. De eerstvolgende mogelijkheid hiervoor is op woensdag 19 september bij de Groene Loper.

Verdere data:

6 oktober: het station (onder voorbehoud)

14 oktober: op een locatie in de Sphinxwijk

Telkens van 11.00 tot 18.00 uur

Stadsarena: 3 oktober vanaf 19.00 uur in Lumière.

De installatie Come in / outside is gemaakt door kunstenaar Rita Hoofwijk

Stad in gesprek is een vervolg op de Stadsgesprekken uit 2015. Toen werden de inwoners van Maastricht opgeroepen om mee te denken over het toekomstige cultuurbeleid van de gemeente Maastricht. Tijdens de stadsgesprekken die Tout Maastricht en Van Eyck Mirror in opdracht van de gemeente hiervoor uitvoerden, werden inwoners van Maastricht al wandelend gevraagd naar hun wensen en verwachtingen ten aanzien van kunst, cultuur en creativiteit in hun stad. De uitkomsten hiervan werden verwerkt in de Innovatieagenda Cultuur (https://www.gemeentemaastricht.nl/over-maastricht/projecten/stadsbreed/innovatieagenda-cultuur / )

Op de foto: Rita Hoofwijk zet de laatste puntjes op de i bij het plaatsen van haar installatie.