Home > Stedelijke onderscheiding “Teken van Verdienste” voor de heer Ward Vleugels

Stedelijke onderscheiding “Teken van Verdienste” voor de heer Ward Vleugels

nov 24, 2018 | Maregio

Burgemeester Penn-te Strake reikte vrijdag 23 november de Stedelijke Onderscheiding “Teken van Verdienste” uit aan de heer Ward Vleugels.


Burgemeester Penn-te Strake reikte vrijdag 23 november de Stedelijke Onderscheiding “Teken van Verdienste” uit aan de heer Ward Vleugels.

Verdiensten:

De heer Ward Vleugels is sinds vele jaren een gezien zakenman in Maastricht. Hij Is betrokken bij het Europese miljardenbedrijf Q-park. Hij is medeaandeelhouder van 3W Real Estate. Daarnaast geeft hij blijk van een grote maatschappelijke betrokkenheid o.a. door zijn inzet bij de Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht, Jan van Eijck Academie en bij de initiatiefgroep die het faillissement van MVV kon voorkomen. Ook zijn inzet als Consul van Duitsland mag niet onbenoemd blijven.

Teken van Verdienste

Het Teken van Verdienste is een stedelijke onderscheiding en wordt uitgereikt om waardering uit te spreken aan personen die met jarenlang engagement een functie bekleed hebben binnen een overheidsorgaan of organisatie die van groot belang is voor het bestuurlijke, economische, culturele of sociale functioneren van de stad.