Home > Altijd eens willen kijken achter de schermen van de politie?

Altijd eens willen kijken achter de schermen van de politie?

mei 10, 2019 | Maregio

De politie Maastricht start in september 2019 de eerste editie van de cursus ‘politie voor burgers’.


De politie Maastricht start in september 2019 de eerste editie van de cursus ‘politie voor burgers’.  

Tijdens deze cursus krijgen de deelnemers (inwoners en netwerkpartners uit ons werkgebied) de mogelijkheid om serieus in de keuken van de politie te kijken. Verschillende aspecten van het politiewerk komen hierbij aan bod. De inhoud van de cursus laat zien waar de politie Maastricht voor staat en wat de mogelijkheden van de politie zijn om een bijdrage te leveren aan de vermindering van de criminaliteit en aan de verbetering van de leefbaarheid van de omgeving. 

Is uw interesse gewekt? Dan kunt u zich tot 4 juni 2019 schriftelijk aanmelden bij uw wijkagent. De voorkeur geniet dat u inwoner van de gemeente Maastricht bent of dat u als netwerkpartner nadrukkelijk aan de politie verbonden bent. Via www.politie.nl  kunt u de contactgegevens opzoeken van uw wijkagent.  

In de mail aan de wijkagent dient u uw volledige naam, volledige adresgegevens, burgerservicenummer, beroep en telefoonnummer te vermelden. Tevens wordt u gevraagd om een korte motivatie te vermelden waarom u aan de cursus wilt deelnemen. De cursus duurt 10 weken ( 1 avond per week) en vindt plaats in de avonduren van 19.00 – 22.00 u. Elke lesavond komt er een ander onderwerp aan bod.  

Na 4 juni ontvangt u persoonlijk bericht met betrekking tot de voortgang van de cursus. Mocht er een overschrijving van het aantal beschikbare plaatsen zijn, dan houdt de organisator zich het recht voor om een selectie toe te passen.  

Nog vragen? Neem dan contact op met uw wijkagent.