Home > Ruim twee miljoen euro voor kankeronderzoek in Maastricht

Ruim twee miljoen euro voor kankeronderzoek in Maastricht

jul 3, 2019 | Maregio

KWF Kankerbestrijding kent 2,2 miljoen euro toe aan vier nieuwe onderzoeksprojecten in het Maastricht UMC+.

KWF Kankerbestrijding kent 2,2 miljoen euro toe aan vier nieuwe onderzoeksprojecten in het Maastricht UMC+.

Het betreft onderzoek naar borstkanker, hersenkanker, levertumoren (zowel in de lever ontstaan als uitzaaiingen vanuit de dikke darm) en een zeldzame vorm van longkanker. De toekenningen zijn onderdeel van de nieuwste financieringsronde van KWF. In totaal gaat 25,5 miljoen euro naar 50 nieuwe onderzoeksprojecten in 16 verschillende instituten.

Betere diagnostiek van zeldzame longkanker

Het grootcellig neuro-endocrien longcarcinoom (LCNEC) is een zeldzame en agressieve vorm van longkanker die jaarlijks zo’n 200 Nederlanders treft. Een moeilijkheid is dat de ziekte vaak erg laat wordt herkend. Bij ruim de helft van de patiënten zijn er dan al uitzaaiingen. Prof. Anne-Marie Dingemans doet onderzoek naar een nieuwe methode om LCNEC te diagnosticeren. Ze gaat bepalen hoe accuraat deze techniek is en of ze verschillende soorten LCNEC kan onderscheiden. Voor patiënten is betrouwbare diagnostiek van levensbelang omdat het bijdraagt aan betere en gerichtere behandeling.

Optimale okseloperatie bij borstkanker

Uit de opbrengsten van Pink Ribbon financiert KWF een onderzoek naar de behandeling van okselklieruitzaaiingen bij borstkanker. Deze patiënten (zo’n 2.500 per jaar) krijgen eerst chemotherapie. Omdat niet te voorspellen is bij wie de uitzaaiingen daardoor verdwijnen worden uit voorzorg meestal alle okselklieren verwijderd. Dat geeft vaak blijvende klachten zoals vochtophopingen (lymfoedeem) en een beperkte armfunctie. Alternatieven zijn onder meer de schildwachtklier- en de MARI-procedure. Hierbij worden eerst een of enkele klieren onderzocht. Als geen kankercellen te vinden zijn, laat men de resterende klieren met rust. Onduidelijk is echter hoe effectief en veilig deze ingrepen zijn ten opzichte van de directe okselklierverwijdering.

In de MINIMAX-studie gaat chirurg dr. Marjolein Smidt onderzoeken wat de veiligste okselklieroperatie is met de hoogste kwaliteit van leven. Ze wil weten wat de impact is van een kleinere of grote okseloperatie op de 5- en 10-jaarsoverleving, de kans op terugkeer van okselklieruitzaaiingen en de kwaliteit van leven. Dit moet leiden tot optimale en eenduidige behandeling van okselklieruitzaaiingen bij borstkanker.

Zuurstofgebrek en leverchirurgie

Naast de twee genoemde onderzoeken financiert KWF ook studies van onderzoeker dr. Kasper Rouschop en chirurg-oncoloog dr. Ronald van Dam. Rouschop zal onderzoek gaan doen naar autofagie bij hersentumoren. Dit is een overlevingsmechanisme van kankercellen die te maken krijgen met zuurstofgebrek. De cellen breken zichzelf deels af en recyclen het celmateriaal om in leven te blijven. Door een beter begrip van dit mechanisme te krijgen, kunnen wetenschappers op zoek naar effectievere vorm van therapie voor kwaadaardige hersentumoren.

Van Dam zal zich gaan richten op een verbeterde behandelmethode voor leverkanker. Operatieve verwijdering van levertumoren is mogelijk op voorwaarde dat meer dan dertig procent van de lever behouden blijft. Dit percentage kan bereikt worden door de lever voorafgaand aan de operatie te laten groeien. Hiervoor is een nieuwe techniek beschreven, genaamd Dubbel Vene Embolisatie (DVE). De onderzoeksgroep van Van Dam gaat onderzoeken of deze techniek in de praktijk betere resultaten oplevert dan de nu gebruikte techniek om de lever voorafgaand aan operatie te laten groeien.

Zorgvuldig beoordelingsproces

Elk projectvoorstel dat KWF ontvangt doorloopt een zorgvuldig beoordelingsproces. Honderden oncologische vakgenoten uit binnen- en buitenland beoordelen de projectvoorstellen op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie voor de patiënt en maatschappij. De stem van ervaringsdeskundigen is hierbij onmisbaar. Zij beoordelen de onderzoeksvoorstellen vanuit patiëntperspectief.

Op basis van alle beoordelingen neemt KWF een weloverwogen financieringsbesluit. KWF blijft nauw betrokken bij de onderzoeken en begeleidt projectleiders bij het bereiken van hun doelen. Door knelpunten aan te pakken en kansen op doorbraken te benutten helpt KWF onderzoek én mensen die met kanker te hebben vooruit.