Home > Gemeente Maastricht, eigenaren en ondernemers in het centrum in overleg over pand Grote Staat 5 -15

Gemeente Maastricht, eigenaren en ondernemers in het centrum in overleg over pand Grote Staat 5 -15

dec 24, 2019 | Maregio

De gemeente Maastricht, CBRE Global Investors (CBREGI), Centrummanagement Maastricht en de ondernemers en eigenaren in het centrum van Maastricht (Vereniging Ondernemers Centrum Maastricht en Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht) hebben overleg gehad over de invulling van het pand aan de Grote Staat 5 – 15. Het pand wordt tot het einde van dit jaar nog geëxploiteerd door Hudson’s Bay en komt dan naar verwachting fysiek leeg te staan.

De gemeente Maastricht, CBRE Global Investors (CBREGI), Centrummanagement Maastricht en de ondernemers en eigenaren in het centrum van Maastricht (Vereniging Ondernemers Centrum Maastricht en Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht) hebben overleg gehad over de invulling van het pand aan de Grote Staat 5 – 15. Het pand wordt tot het einde van dit jaar nog geëxploiteerd door Hudson’s Bay en komt dan naar verwachting fysiek leeg te staan.

Het Canadese warenhuis maakte in november bekend alle Nederlandse filialen, waaronder het filiaal in Maastricht, te sluiten. CBREGI streeft in afstemming met de gemeente en centrumondernemers naar een kwalitatieve en duurzame invulling van het pand. CBREGI geeft aan dat er eerst een aantal noodzakelijke stappen moeten worden gezet met Hudson’s Bay, alvorens kan worden nagedacht over een nieuwe toekomst van het pand. Daarbij onderstrepen alle partijen het belang van het behoud van een gedeeltelijke retail functie voor het pand.

“Maastricht behoort tot de top van Nederlandse winkel- en bezoeksteden. En dat willen we ook in de toekomst zo houden. Het is dan ook belangrijk dat er op deze plek zo snel als mogelijk duidelijkheid komt over een nieuwe hoogwaardige invulling, met gedeeltelijk behoud van de retail functie,” aldus wethouder voor economie Vivianne Heijnen. “Het overleg toont de betrokkenheid van CBREGI bij onze stad en de saamhorigheid onder de ondernemers en eigenaren in de binnenstad.”

Rechtszaak

Recent eisten de verhuurders via de rechtbank een voortzetting van de exploitatie van de winkels op straffe van een dwangsom. De rechtbank in Den Haag heeft deze vordering van CBREGI voor de vestigingen in Den Haag en Maastricht in eerste aanleg afgewezen. Niels Coolen, Asset Manager bij CBREGI, is eveneens tevreden met het gesprek: “Hudson’s Bay heeft nog een langjarige huurverplichting en we beraden ons nog over eventuele vervolgstappen. Maar het is helder dat wij deze situatie ook liever anders zien. Daarom is het goed om met gemeente en lokale partijen in gesprek te zijn en blijven over toekomstige mogelijkheden.”

Behoud retail functie

Alle partijen vinden gedeeltelijk behoud van retail in het pand belangrijk. Centrummanager Paul ten Haaf: “We hebben begrip dat de eigenaar in het licht van de huidige marktontwikkelingen beziet of op alle verdiepingen retail kan worden gehandhaafd. Het moge duidelijk zijn dat het van groot belang is dat op deze locatie een groot deel van het pand met retail wordt ingevuld.” De voorzitter van de VEBM, Hans Kerckhoffs jr., en de voorzitter van de VOC, Ton Harmes, geven aan dat zij samen met de eigenaren en ondernemers benieuwd zijn naar de vervolgstappen, want een kwalitatieve en duurzame invulling van het pand is cruciaal voor de stad Maastricht.

Vervolg

Partijen hebben afgesproken om constructief met elkaar in gesprek te blijven over de ontwikkelingen. Een volgende ontmoeting zal begin volgend jaar plaatsvinden.