Home > Regeling Duurzaam Thuis uitgebreid

Regeling Duurzaam Thuis uitgebreid

feb 5, 2020 | Maregio

Eigenaar-bewoners en huurders van bestaande woningen kunnen een lening tegen een voordelig rentetarief aanvragen. Daarmee kunnen ze hun woning verduurzamen en/of levensloopbestendig maken. Deze regeling wordt uitgebreid.

Eigenaar-bewoners en huurders van bestaande woningen kunnen een lening tegen een voordelig rentetarief aanvragen. Daarmee kunnen ze hun woning verduurzamen en/of levensloopbestendig maken. Deze regeling wordt uitgebreid.

De leningen zijn mogelijk dankzij de Verordening Duurzaam Thuis. Op 24 april 2018 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het eenmalig revolverend beschikbaar stellen van € 75 miljoen voor de Verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis. Met deze middelen kon worden voldaan aan de cofinancieringseis (50%) die de Europese Investeringsbank (EIB) stelde.

Op 14 januari 2019 ondertekenden de EIB en de Provincie Limburg de leningsovereenkomst. Hiermee was de financiering van € 75 miljoen van de EIB ten behoeve van de Stimuleringslening Duurzaam Thuis definitief bevestigd.

Samen met de eigen € 75 miljoen beschikbaar gestelde eenmalig revolverende middelen is het budget van de Verordening van € 84,1 miljoen opgehoogd met € 150 miljoen tot een bedrag van € 234,1 miljoen.

Uitbreiding regeling

De EIB vereist dat de Provincie Limburg de lening van € 75 miljoen binnen 3 tot 5 jaar uitzet via het verstrekken van Duurzaam Thuis-leningen. Om dit te realiseren, is het noodzakelijk om leningen sneller uit te zetten. Van de huidige € 20 miljoen per jaar naar € 30 tot € 40 miljoen per jaar.

Daarom wordt op 7 februari 2020 aan Provinciale Staten voorgesteld om de nieuwe ‘Verordening leningen Duurzaam Thuis’ vast te stellen. Deze verordening wordt geoptimaliseerd door de doelgroep uit te breiden, de maatregelenlijst voor aanpassingen aan het huis te updaten en de Verzilverlening als financieringsinstrument toe te voegen. Dit maakt de regeling aantrekkelijk voor een bredere doelgroep. Daarnaast gaan we uitgebreid communiceren, zodat meer mensen weten dat de lening bestaat en we sneller leningen kunnen uitzetten.

Meer informatie over deze regeling vindt u op www.limburg.nl/duurzaamthuis